Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering geeft een uitkering indien de verzekerde overlijdt of invalide raakt als gevolg van een ongeval. De hoogte van het verzekerd bedrag kan naar eigen wens tot een bepaald maximum worden vastgesteld. Met de uitkering kunnen de kosten worden opgevangen die bij herstel of overlijden
nodig zijn.