Dienstenwijzer


Geachte relatie,

Op deze pagina brengen we je op de hoogte van onze werkwijze. Hier kun je lezen wat je ons kunt verwachten en wij wat van jou verwachten. Zo weet u waar u aan toe bent. Hiermee voldoen wij aan de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). In onze voorlichting proberen wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?

NTM Verzekeringen B.V. is een assurantiekantoor dat taxiondernemers adviseert over taxiverzekeringen en bemiddelt bij het afsluiten van particuliere-  en zakelijke schadeverzekeringen die bij de individuele cliënt passen.

Bezoekadres                    Hendrik Figeeweg 1-E, 2033 BJ Haarlem

Telefoon                           023 200 10 90

Internet                            www.ntmverzekeringen.nl

Email                               info@ntmverzekeringen.nl

Onze bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Heb je onze hulp nodig buiten openingstijden en kan dit niet wachten? Laat dan online een spoed terugbelverzoek achter, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld. Bij schade kun je altijd bellen met de alarmcentrale. In geval van nood kun je ook  contact opnemen met de alarmcentrale. De alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op jouw polisblad.

Wat doen wij?

Wij adviseren je bij het vinden en afsluiten van het gewenste taxiverzekeringsproduct. Bij deze advisering baseren wij ons advies niet op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met een aantal verzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij jou in rekening brengen. Tijdens de looptijd van de verzekering kun je altijd uitleg krijgen over de via ons afgesloten verzekeringsproducten. Mocht je schade ondervinden dan kun je advies krijgen hoe verder te handelen.

Kwaliteit

Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold om hun vakkennis actueel en op hoog niveau te houden. De adviseurs beschikken over branche ervaring en een financiële achtergrond.

Daarnaast beschikken onze adviseurs over de benodigde diploma’s om je uitstekend van dienst te kunnen zijn.

NTM Verzkeringen B.V. heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12046834. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren/bemiddelen in  verzekeringsproducten.

NTM Verzkeringen B.V. is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.017493.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële aanbieders

Wij zijn volledig adviesvrij. Ons kantoor doet zaken met verschillende verzekeraars. Dat betekent dat wij volledige vrijheid hebben om binnen ons netwerk van verzekeraars een aanbieder te selecteren en aan jou voor te stellen als mogelijke optie. Wij zijn niet contractueel gebonden om voor de één of de andere verzekeraar te bemiddelen.

Wij zijn niet in het bezit van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen. De verzekeraars of financiële instellingen waarmee wij zaken doen bezitten, direct of indirect geen aandelen en hebben ook geen stemrechten in ons bedrijf.

Wat verwachten wij van jou?

In elk geval dat je de juiste gegevens verstrekt. Dit is in je eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden. Dat je wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft. Wij verwachten van jou dat je de ontvangen stukken controleert. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen en klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, bel je ons dan even of meld dit per email. Wij proberen dan z.s.m. de fouten te (laten) corrigeren. Om problemen met eventuele schade en premieachterstanden te voorkomen verwachten wij dat je tijdig jouw betalingsverplichtingen nakomt.

Indien je wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.

De Premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks bij cliënt incasseert. Als daarvan wordt afgeweken maken wij daarover vooraf een afspraak.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van jou als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder jouw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waar jouw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij jou in rekening wordt gebracht. Je betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie of een combinatie van beide. Voorafgaand aan onze dienstverlening worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening.

Beëindiging relatie

Jij hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van jouw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?

Indien je een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij je vriendelijk om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Tevens berichten wij je dat wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

• Na ontvangst van jouw klacht, nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.
• Alle klachten worden door de directie behandeld.
• Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing voor beide partijen kunnen komen, kun je jouw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening op het volgende adres:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. : 070 333 8 999
Internet : www.kifid.nl
E-mail : consumenten@kifid.nl

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 75219131.